Barn med ME og foreldres rett til pleiepenger

Barneombudet ber i et brev den 4. januar 2012 som er sendt Arbeids-
og velferdsdirektoratet om at foreldre til barn med ME får rett til pleiepenger.
Les brevet her:
Les svaret fra NAV her: _12_navs_svar_til_barne_942623a.pdfLes også på tv2.no
NAV nekter Gry pleiepenger for å ta seg av sin syke datter

Thea Kristine (15) har ME og er sengeliggende døgnet rundt. Hun kan ikke lenger gå. Ifølge NAV er hun ikke syk nok til å få pleie av moren.
Se innslaget på tv2.no