Veiviser for skoleelever og studenter med M.E.


M.E. Nettverket i Norge har utarbeidet en brosjyre som vi har kalt veiviser for skoleelever og studenter med M.E. Den inneholder en oversikt som kanskje kan hjelpe deg som er rammet av M.E. og din familie til å finne fram til en del rettigheter du har i forbindelse med din sykdom i skole- og utdannelsesituasjon. Det er ofte en stor tilleggsbelastning for M.E. syke å skulle orientere seg om hva slags ordninger som finnes og hva slags hjelp en kan få i en slik situasjon. Ideen med dette heftet er å gjøre denne jobben enklere ved å samle relevant informasjon og gode råd på ett sted.

Heftet er delt opp i kapitler for å gjøre det mer oversiktlig og er på 28 sider (A5 format). Pris kr. 25,- inkl. porto. Til undervisningsinstitusjoner og helsepersonell er brosjyren gratis.