Nytt artikkelhefte om M.E.

onsdag 01 oktober 2008

M.E. Nettverket i Norge utga i 1999 flere artikler/referater som tidligere har vært trykket i medlemsbladet M.E.-Kanalen i samlingen "Artikler og referater: 1992 - 1998". Dette har vært et meget etterspurt hefte og vi har flere ganger trykket opp nye opplag for å møte etterspørselen.

Vi har derfor valgt å utgi en samling til med informasjon hentet fra senere utgaver av M.E.-Kanalen: "Artikler og referater nr. 1: 1999 - 2006" under hovedtemaene medisinske innfallsvinkler, forskningsstudier, medisinsk behandling, forplantning/gynekologi/overgangsalder, pediatri, livskvalitet/alvorlighetsgrad/prognose og omtale av rapporter. Heftet koster kr. 130 inkl. porto.

For bestilling kontakt informasjonssekretær Helga Førner på tlf. 90721082 eller e-post: hfoerner@frisurf.no