BT 18.10.2011: Diagnoser går i bølger

I følge en artikkel i Bergens Tidende hevdes det at i Norge er ME en svært vanlig lidelse i øyeblikket. Den sammenlignes med el-sjukan i Sverige og duftallergi i Danmark. Videre blir disse sammen med nakkeslengskader, Irritabel tarm syndrom og fibromyalig betegnet som funksjonelle lidelser hvor popularitet endres over tid.
Les artikkelen her: BT
M.E. Nettverket i Norge har sendt et motinnlegg til påstander i denne artikkelen den 19.10.2011.
Her kan du lese våre synspunkter. menins_motinnlegg.pdf

Legen Maria Gjerpe som selv ble rammet av ME for to år siden har den 19.1.2011 kommentert artikkelen og framhever at "ME er ikke mote". Hennes argumenter kan du lese her: BT