UNN søker deltakere til forskning på Rituximab ved ME

Den lenge planlagte multisenterstudien på Rituximab-behandling av ME-pasienter starter opp høsten 2014. Studien gjennomføres ved 5 samarbeidende sykehus: Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Telemark Sentralsykehus avdeling Notodden, St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Sykehuset i Tromsø (UNN) ber interesserte om å melde seg innen 15. august.
Dersom du ønsker å bli vurdert som en mulig kandidat og hva det kreves av deg,
så kan du lese mer om dette her: invitasjon_til_rituximab_studiet_unn.pdf