Portrettintervju med Maria Gjerpe i Bergens Tidende

Maria Gjerpe har vært og er en god talsmann spesielt for ME, men også generelt for kronisk syke.
Hennes samfunnsengasjement er stort og hun har en egen evne til å formidle viktige saker på en lettlest,
grundig og informativ måte.
ME-miljøet husker hennes spesielt godt som initiativtaker for innsamlingsaksjonen MEandYou som samlet fikk inn 2,9 millioner til den planlagte Rituximabstudien.
Maria Gjerpe fikk selv prøve ut kreftmedisinen Rituximab og det er nå ett år siden hun fikk sin siste dose.
Hvordan går det så med henne i dag?
Dette kan du lese mer om her: Mariasmetode