Fikk ME av vaksinen Pandemrix, får erstatning

Sykepleierforbundet bistår fem sykepleiere som mener de har fått ME av svineinfluensavaksinen
Da svineinfluensaen kom i 2009, ble helsepersonell prioritert i vaksinekøen. Det var begrenset tilgang på Pandemrix, men meldingen fra myndighetene var entydig: Vaksiner dere!
Norsk Sykepleierforbund (NSF) bistår nå fem sykepleiere som søker erstatning fordi de mener de har fått ME av svineinfluensavaksinen Pandemrix. Sykepleierne jobbet enten på sykehus eller i kommunehelsetjenesten da de vaksinerte seg.
Nå har én av dem fått medhold fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i at vaksinen har ført til ME. Erstatningsutmålingen er ikke ferdig behandlet ennå. De fire andre sykepleierne har fått avslag fra NPE, men har anket til Pasientskadenemnda. En av disse har også fått avslag fra nemnda.
Hele artikkelen som er skrevet 11.06.2014, kan leses på: sykepleien.no
Vårt Land kommenterer også denne saken, les mer her: Vårt Land