Vil samle inn syv millioner på tre måneder

Pengene skal gå til forskning
Hun er selv lege, initiativttager og styreleder i ME and you. I tillegg er hun pasient ved Haukeland sykehus, der hun får behandling for ME.
I oktober 2011 ble det kjent at bergenslegene Olav Mella og Øystein Fluge hadde hatt suksess med å behandle ME-pasienter med kreftmedisinen Rituximab.
Studien vakte oppsikt verden over. Den ga nytt håp for andre ME-syke,
og i to år fikk Haukeland forskningen øremerkede midler over statsbudsjettet.
Så var det stopp. I desember fikk Mella og Fluge nei til fra Forskningsrådet på støtte til sin ME-forskning,
til tross for at studien ble ansett som solid.
- Nå trengs syv millioner kroner for å starte den neste fasen av forskningen med 140 pasienter.
Det mangler 50 000 kroner på hver pasient, sier Gjerpe. Les mer i BA