Økonomisk støtte til viktig forskning på ME?

Sonja Irene Sjøli
Sonja Irene Sjøli (H) : Under helse- og omsorgskomiteens budsjettdebatt i Stortinget 5. desember kom det fram at Forskningsrådet ikke vil prioritere forskning på ME. Statsråden sa han var overrasket over Forskningsrådets beslutning, fordi det helt åpenbart er behov for kunnskapsinnhenting og forskning på dette feltet. Vil statsråden sikre at forskningsmiljøet ved Haukeland får tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre sitt prosjekt slik at denne viktige forskningen ikke stopper opp?

Du kan lese helse og omsorgsminster Jonas Gahr Støre sitt svar på dette spørsmålet her: Stortinget.no