ME-syk vant både i tingretten og lagmannsretten

Borgating lagmannsrett har i en enstemmig dom slått fast at May Britt Hovland fra Årdal i Sogn og Fjordane fikk kronisk utmattelessyndrom (ME) som følge av at hun deltok i statens vaksinasjonsforsøk mot hjernehinnebetennelse i 1991.
Staten ved personskadenemnda må betale 286.589 kroner til Hovland innen to uker fra forkynningen av dommen. Nemnda skal nå vurdere om de anker saken til Høyesterett.
Hovlands forsvarer, Edmund Asbøll, påpeker at hun har ikke blitt fulgt opp i det hele tatt, og det gjelder flere enn henne. Dette reiser et alvorlig spørsmål utenom selve erstatningen for helseskade, om det offentliges manglende oppfølging av de som har vært med på dette vaksineforsøket, sier advokaten.
Hundretusenvis av ungdommer på sent 1980- tidlig 1990-tallet deltok i vaksinasjonsforsøket.
341 av dem har søkt erstatning for ødelagte liv.
Les mer på NRK