ME-forskning er nødvendig

I en kronikk i Aftenposten 27. mai skriver Per Magnus, divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Camilla Stoltenberg, direktør i Nasjonalt folkehelseinstitutt om viktigheten av og utfordringer ved forskning på ME. De hevder bl.a. at "uten forskning vinner vi ikke ny kunnskap. Det viktigste vi nå kan gjøre i helsevesenet er å beholde omsorgsevnen samtidig som vi er åpne og søker kunnskap om hva som kan være årsaker og hva som kan være god behandling for denne pasientgruppen."

Hele kronikken finner du her: Aftenposten