Lege ut mot «nytteløse og udokumenterte ME-råd»

Verken nevrologene eller indremedisinerne ville ha pasientene som var henvist med spørsmål om ME, hevder lege. Ruth Foseide Thorkildsen var lege ved indremedisinsk poliklinikk på Aker sykehus da hun skal ha forsøkt å varsle ledelsen ved ME-senteret, samt egen klinikk, om det hun hevder var mangel på fokusert utreding av pasienter henvist med spørsmål om ME.
I en kronikk som nå publiseres i Oslo Legeforenings blad Journalen nr. 1-2013 forteller Foseide at hennes klinikk ble satt til å utrede flere hundre henvisninger som alle var mellom ett og et halvt og to år gamle.

Denne kronikken diskuteres også i Dagens medisin den 05.03.2013: Les mer her