Kognitiv svikt i ME-debatten

Det har i senere tid foregått en tilspisset debatt om ME/CFS i Dagens Medisin. Her framgår en del motsetninger i oppfatninger av sykdommen og hvordan pasientgruppen best kan behandles. Den 27. mai tilbakeviser journalist, pårørende og forfatter Jørgen Jelstad påstander om at kognitiv terapi har like god effekt som biologisk behandling f.eks. med Rituximab.
Les mer her: Dagens Medisin