Klonidin viser manglende effekt mot kronisk utmattelse

I forskningsprosjektet inngikk 120 unge personer mellom 12 og 18 år som Wyller og hans team hadde diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom.

Ved hjelp av medikamentet klonidin, som blokkerer stressresponsen og senker puls og blodtrykk, hadde forskerne et håp om at pasientene skulle få færre symptomer og bedre fysisk funksjon.

Klonidin hadde effekt på stressresponsen: Legemiddelet senket adrenalinnivået, og hemmet også betennelsen i kroppen, men fikk ingen effekt på symptomer og funksjonsnivå.
- Dette er interessant. Vi klarte altså å normaliserer markørene for sykdomsaktivitet, men likevel hadde ikke legemiddelet noen effekt på symptomene, sier Wyller.
Les mer på forskning.no