Bevilger millioner for å finne svaret på ME-gåten

Forskningsrådet ga fredag flere millioner kroner til en nasjonal undersøkelse på sykdommen ME
Undersøkelsen kan være et banebrytende bidrag til landets ME-pasienter.
- Dette er svært gledelig, ikke minst for pasientgruppen. Med tanke på resultatet av vedlikehold-studien vi har gjennomført, blir jeg ikke overrasket om vi får positive resultater av denne studien, sier professor og avdelingsoverlege ved Haukeland universitetssykehus, Olav Mella.
- Jeg er veldig glad for denne beslutningen. I mitt tildelingsbrev fra Helsedepartementet ba jeg Forskningsrådet om å prioritere søknader på ME og utmattelsestilstander, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Les mer her