57 mødre til ME-syke barn ber nå Helsetilsynet om hjelp

Familier med ME-syke barn står i en krevende situasjon og er derfor svært sårbare. 57 ME-mødre har i felleskap tatt initiativ til å skrive et brev til Helsetilsynet. Bakgrunnen er egen erfaring og at de er sterkt bekymret for utredning, behandlingråds og oppfølging av barn og ungdom med sykdommen både i primær- og spesialisthelsetjenesten og i skolesituasjonen.

De 57 mødrene ber nå Helsetilsynet om å gjøre et tilsyn ved det landsdekkende CFS/ME-teamet for Barn og ungdom ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen framhever mange ankepunkter og kritikk mot dette teamet som står sentralt både for utredning og behandling av ME blant unge, men også er en viktig formidler av sitt medisinske ståsted til behandlings- og hjelpeapparatet for øvrig.

Brevet (anonymisert) kan leses i sin helhet:brev_til_helsetilsynet.pdf
OUS har svart på kritikken i Dagens Medisin 8. august : svar_fra_oslo_universitetssykehus_5_august_2013.pdf

Du kan lese hele artikkelen i Dagens Medisin her: Dagens Medisin
VG skriver også om denne om saken 2. oktober, les mer her - Verdens Gang