Søker friske kvinner til forskningstudie på ME og fibromyalgi

Studien som er er en del av en doktorgradsavhandling ved Institutt for nevromedisin ved NTNU , skal sammenligne immunendringer og noen psykiske forhold hos friske og hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og fibromyalgi.

Friske kvinner i alderen 18 - 60 år søkes til å delta i en studie om utmattelse og forandringer i immunforsvaret.
Undersøkelsen vil bestå i å svare på 3 korte spørreskjema og et kort intervju ved oppmøte. Det vil bli tatt blodprøver samme dag. Hele deltagelsen tar til sammen cirka 30 minutter.

Kontakt informasjon er nå slettet.