RituxME-studien ved Haukeland Universitetssykehus

En kort oppdatering fra studieledelsen for RituxME-studien ved Haukeland Universitetssykehus.

Studiar som forskningsgruppa har sett i gang per 24.11.15:
RituxME - ein nasjonal, randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert multisenterstudie med utprøving av antistoffet rituximab hos pasientar med ME/CFS.
CycloME del A​ - ein fase II-studie med utprøving av cellegifta cyclofosfamid hos pasientar med moderat til alvorlig ME/CFS.

Første fase av studiet er nå avsluttet og alle deltakere inkludert:
Høsten 2014 begynte første fase av multisenterstudien RituxME i Norge. Inklusjonen har tatt lengre tid enn planlagt, og vi er nå glade for å kunne melde at alle deltakere har fått sin første behandling i RituxME-studien, og vi avslutter dermed inklusjons- og oppstartsfasen.
Vi har mottatt langt flere søknader enn det er plasser i studien, og vi setter stor pris på at så mange har ønsket å bidra til forskningen på ME. Hver deltaker skal nå gjennomføre ett år med behandling og ett års oppfølging, og studien vil dermed bli avsluttet i slutten av september 2017. Deretter kan koden som forteller om hvilke pasienter som har fått henholdsvis rituximab og placebo åpnes - og så vil dataanalysen starte. Vi regner med å publisere resultater fra studien i 2018.
Bergen, 23.11.15
Studieledelsen for RituxME-studien:
Olav Mella Øystein Fluge Kari Sørland
Nasjonalt koordinerende utprøver Prosjektleder/Hovedutprøver Nasjonal studiekoordinator
Viser også til forskningsgruppens nettsider: Helse Bergen