RituxME studien på OUS er godt i gang

Inklusjon av deltagere til studien RituxME på Oslo Universitetssykehus er nå avluttet.

CFS/ME senteret ved Oslo Universitetssykehus har mottatt et stort antall søknader om deltagelse i RituxME, og alle studieplassene er nå fylt opp. Studieledelsen har gått gjennom alle søknadene vi til nå har motatt, og vi har ved loddtrekning og påfølgende klinisk undersøkelse funnet frem til 32 pasienter som fyller alle de nødvendige kriteriene for deltagelse. Vi har kommet godt i gang med studien og de aller fleste har nå vært til sin første infusjon, det har derfor ingen hensikt å sende inn nye søknader. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende avslagsbrev til hver enkelt, men vil takke alle som har søkt. Resultater fra studien ventes å foreligge i løpet av høsten 2017.

Publisert med tillatelse fra:
Katarina Lien
Hovedutprøver ved OUS