Revidert utgave av nasjonal veileder er publisert 18.06.15

"Nasjonal veileder - Pasienter med CFS/ME - Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg" bygger på dagens kunnskap og erfaring, de ordninger som er etablert i dag og gjeldende rettsregler. Det er lagt vekt på at dette først og fremst skal være en faglig veileder for helsepersonell. Veilederen vil bli revidert i takt med ny kunnskap.
Etter en offentlig debatt om eksemplene på pleietiltak, sendte Helsedirektoratet Nasjonal veileder for CFS/ME på en innspillsrunde sommeren 2014. Direktoratet har gått gjennom alle innspillene, og har på bakgrunn av dette gjort enkelte endringer i veilederen. Den nye utgaven av veilederen ble publiserest i juni 2015. Les mer her