Workshop ved Dødehavet

Ved Dødehavsklinikken har tverrfaglig rehabilitering kombinert med klimaterapi, vist gode langtidsresultater. Behandlingsprogrammet er anerkjent som en verdifull terapeutisk mulighet for pasienter som lider av ME/CFS/SEID, uttaler overlege Dag Gundersen Storla, Nasjonalt Kompetansesenteret ME/CFS/SEID, Oslo Universitetssykehus Aker. Han beskriver behandlingsopplegget som unikt og med bedre resultater enn når pasientene sendes til norske rehabiliteringsinstitusjoner.

I flere år har Dødehavs stiftelsen arrangert konferanser for fagpersoner. Den 23.-28. november 2015 er tittelen for denne "Chronic Fatigue, Sun and Immune Response at thee Dead Sea".

Bakgrunnen for årets konferanse, er økt kunnskap om nytteeffekten av medisinsk klimaterapi kombinert med multidisiplinær rehabilitering ved Dødehavet, for pasienter som lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME/CFS eller SEID - Systemic Exertion Intolerance Disease. Allerede ved tidligere Workshop, har immunologiske aspekt og behandling av sykdommen ved Dødehavet, vært omtalt. I år vil dette være hovedtema.
Mer om konferansen her: Dødehavstiftelsen