ME/CFS: Institute of Medicine foreslår nytt navn og nye diagnosekriterier

Den største internasjonale nyheten i uke 7 var publisering av en rapport som på sikt forhåpentligvis kan føre til bedre diagnostikk, behandling og forskning på ME/CFS. I allefall er det forventet at rapporten vil bli grundig diskutert - både i pasient- og i fagmiljøene
Institute of Medicine (IOM) i USA, har i flere måneder jobbet med denne svært omfattende rapporten og vektlegger at ME/CFS er en fysisk sykdom. De foreslår et sett nye diagnosekriterier og nødvendigheten av å gi sykdommen et nytt navn: Systemic exertion intolerance disease (SEID).
Jørgen Jelstad har gitt en god beskrivelse av IOM-rapporten og hvilke mulige konsekvenser han mener kan opptre
Les mer her: - debortgjemte
BT skriver om saken 24. februar: Eksperter ber leger vrake ME-navnet
En amerikansk ekspertgruppe mener betegnelsen ME er upresis, og at «kronisk utmattelsessyndrom» er «stigmatiserende».
Les hele saken her: bt.no