Hva er egentlig myalgisk encefalopati?

Tidsskrift for Den norske legeforening
Kronikk: T Egeland A Angelsen R Haug J-O Henriksen T E Lea O D Saugstad
Det finnes gode kriterier for diagnostikk av myalgisk encefalopati, men vår erfaring er at kunnskapen om sykdommen ofte er mangelfull. Manglende viten fører ofte til feildiagnostikk og feilbehandling. Det trengs mer forskning, behandlere trenger økt kompetanse, og det må ryddes opp i diagnosekriteriene, skriver forfatterne.