Foredrag med professor Ola Didrik Saugstad

Professor Ola Didrik Saugstad har holdt flere foredrag om CFS - ME i 2015.Han har vært engasjert i ME i svært mange år og har også vært på sykebesøk hos flere alvorlig syke pasienter som har vært sengeliggende.

Her kan du se power Point og høre fra foredraget i Drammen 23. September. Nytt Lys på M.E. Se foredraget her

Ola Didrik Saugstad (født 5. mars 1947) er en norsk barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Saugstad har mottatt flere priser, bl.a. Den nordiske medisinprisen, er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, æresmedlem av norske og utenlandske medisinske selskaper og
ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden (kilde Wikipedia.)