Dobbelt-disputas om CFS/ME/kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom 16. og 17. april

"Utmattelse - fra gener til kultur"
Torsdag 16. april kl. 12.00 til 16.30 arrangeres seminaret "Utmattelse - fra
gener til kultur" i Runde Auditorium R-105, Domus Medicas tilbygg,
Sognsvannsveien 9.
Fredag 17. april 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo
Disputas: Cand.med. Dag Sulheim og Cand.med. Even Fagermoen - Pediatri
Cand.med. Dag Sulheim og Cand.med. Even Fagermoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis in Adolescents: Clonidine Treatment and Disease Mechanisms. Begge arrangementer er åpent for alle interesserte.Begge arrangementer er åpent for alle interesserte. Fakultetets offisielle kunngjøring finnes - Her