Åpent brev til helseministeren - Krav om gransking

En gruppe på vel 300 personer krever i et åpent brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie en uavhengig gransking av meningokokk-B vaksineforsøket i 1988-94. Bakgrunnen er at en høy andel av personene som deltok i dette forsøket, i dag har helseproblemer uten kjent årsak. Helseproblemene har både fellestrekk og variasjoner.
M.E. Nettverket i Norge har mottatt en kopi av brevet til orientering da det er flere gruppemedlemmer med uttalte diagnoser og symptomer innenfor organisasjonens område. Selv ønsker Foreningen Gransking av meningokokkvaksine-forsøket at så mange som mulig skal bli kjent med denne mulige årsakssammenhengen.
Brevet kan du lese her - til_helseministeren.pdf