Utmattelsessyndrom etter Giardia i 2004 - Ny studie

En ny forskningsartikkel publisert mars 2017:
Artikkelen handler om sykdomsforløpet hos personer som utviklet post-infectiøst utmattelsessyndrom etter Giardia lamblia- utløst mage-/tarminfeksjon i 2004.
Artikkelinformasjon:
Eva Stormorken, Leonard A. Jason, Marit Kirkevold. From good health to illness with post-infectious fatigue syndrome: a qualitative study of adults' experiences of the illness trajectory. BMC Family Practice, 2017;18:49.
Artikkelen i kortversjon kan leses på norsk her - from_good_health_to_illness_with_pifs.pdf
Du finner hele den engelske versjonen publisert her - www.readcube.com/artic