Når livet sporer av – ny bok om å leve med ME

Boken er skrevet av Kristina Vedel Nilsen, som selv er ME-pasient.
Hun skriver selv om boken:
Denne boken handler om hvordan det er å bli alvorlig kronisk syk. Man følger forfatterens opplevelser fra sykdomsdebut via utredning, diagnose og sorg frem til aksept og mestring. I denne prosessen har hun snakket med flere hundre ME-syke som hver og en har sin historie om hvordan det oppleves å være alvorlig syk.
Boken er delvis finansiert ved hjelp av midler fra Extra-stiftelsen.
Boken kan bestilles hos NMEF.