Nå kan du søke om midler til spennende prosjekter!

Nå kan du søke om midler til spennende prosjekter!
M.E. Nettverket i Norge er godkjent som søkerorganisasjon hos Extrastiftelsen. Har du eller din institusjon ønsker om å gjennomføre gode prosjekter innen ME/CFS, så ta kontakt med oss på info@menin.no eller med Kjersti på kontoret på tlf. 901 08 891.
Vår interne frist for behandling av søknader under kategorien Helseprosjekter er: 10. februar.
Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
Flere opplysninger om søknadsbetingelser innen Helse, kan du lese mer om her: Extrastiftelsen/retningslinjer