Hjelp oss å verve nye medlemmer!

M.E. Nettverket i Norge håper du vil være med å verve medlemmer. Antall medlemmer er svært viktig. Dette bidrar til økt offentlig støtte, som igjen gir mulighet for flere aktiviteter og styrker synligheten av ME-saken.

Vervekampanje tom 1. mai 2017: Blant dem som verver nye medlemmer vil det bli trukket en heldig vinner.
Premie: Gavekort på kr. 1.000 på ditt nærmeste kjøpesenter.
Send oss ditt navn sammen med navn, adresse og fødselsår for hvert medlem du verver.

I 2017 koster et hovedmedlemskap kr. 340 og et familiemedlemskap kr. 390.
Regelverket åpner for at kontingenten for familiemedlemskap på kr 390 kan innbefatte inntil 7 personer. Flere registrerte familiemedlemmer gir større uttelling av den økonomiske støtten direktoratet bevilger hvert år.

Familiemedlemskap kan tegnes av et hovedmedlem med nærmeste familie og må ha felles bostedsadresse. Barn over 15 år avgjør selv spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen. Hvert familiemedlem regnes som et individuelt medlem og har de samme demokratiske rettigheter. Hver familie kan få ett ekstra medlemsblad tilsendt for å gi til slekt/venner/behandler. Det må oppgis navn, adresse og fødselsår for hvert familiemedlem ved innmelding.

Har du familie, venner eller kjente som kan bli medlem og dermed støtte opp om ME-saken! Alle medlemmer får tilsendt ME-kanalen og dermed bidrar du til at flere personer regelmessig får informasjon om ulike sider av sykdommen.

Flere medlemmer gir oss mulighet for å sette et skarpere fokus på ME og derved bidra til å bedre dagen for personer med ME og deres pårørende.

SAMMEN BLIR VI STERKERE!