Skal pasienter finansiere forskning på egen sykdom?

I løpet av 90 dager crowdfunded jeg 3.1 millioner kroner til klinisk forskning på Haukeland. Mer enn 5000 mennesker fra 49 ulike nasjoner støttet opp under forskning på ME-pasienter gjennom internettdugnaden MEandYou, som jeg har beskrevet tidigere. Er det rett og rimelig at pasienter, pårørende og folkflest skal sørge for privat finansiering på et fagfelt som er underfinansiert på forskningsfronten? Jeg mener nei. Skriver Maria Gjerpe på bloggen sin.
Les mer : Marias Metode