Nye funn kan gjøre det mulig å oppdage ME med blodprøve

Det gir håp om tilrettelagt behandling for de med kronisk utmattelse.

ME, eller kronisk utmattelsessyndrom, er en sykdom som forskere vet lite sikkert om. Det er for eksempel usikkerhet om hva som gjør at noen får den.
Nå hevder et forskerteam, ledet av professor i medisin, Robert K. Naviaux, ved Universitetet i California å ha funnet systematiske og målbare forskjeller mellom friske, og pasienter med ME.
Les mer her: Forskning.no