Ny studie om sykdomsmekanismer ved ME fra forskningsgruppen i Bergen

22.12.2016 En ny studie, delvis finansiert av Kavlifondet, tyder på at PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon. Funnene er nå publisert i Journal of Clinical Investigation Insight. Les mer hos Kavlifondet