Norske deltakere inviteres til en forskningsstudie ledet av professor Leonard A. Jason.

Det kanadiske forskningsteamet ønsker å inkludere norske ME/CFS-pasienter i sin studie for å forstå hvilke ytre faktorer som kan virke inn på utviklingen av ulike faktorer og hvordan symptomene/plagene kommer til uttrykk og oppleves. Forskerne håper at resultatene fra studien bl.a. kan føre til en bedre forståelse av hvilke opplevelser/symptomer pasientene knytter til sykdommen sin og hvilke barrierer som evt. hindrer pasientgruppen i å kunne motta god omsorg og støtte.

Ønsker du å bidra? Deltakelsen er basert på å svare på et elektronisk spørreskjema.