Medlemsundersøkelse 2016

Kjære medlem!
Vi i M.E. Nettverket i Norge ønsker å få flere opplysninger som kan hjelpe oss til å utvikle MENiN til å bli en enda bedre organisasjon for deg og andre som lever med ME. Derfor sender vi våre medlemmer en enkel undersøkelse og håper at alle kan bidra med å svare. Spørsmålene er åpne slik at du selv kan avgjøre hvor mye eller lite du ønsker å skrive. Får du for liten plass, kan du legge ved et eget ark med utfyllende informasjon.
Vi har også gjennomført noen få telefonintervjuer. Har du svart på denne, kan du - hvis du ønsker - likevel sende inn svar på dette skjemaet. - medlemsunders_kelse_menin_2016.docx
TAKK FOR HJELPEN!