ME-syke lever på siden av livet

- Vi forventet at livskvaliteten blant ungdommene ville være lav, men ikke så lav, sier nybakt doktorrand, Anette Winger.
Hun har gjennomført en kartleggingsstudie med 120 ungdommer i alderen 12-18 år med diagnosen CFS/ME om deres smerte og helserelatert livskvalitet. Hun har også gjennomført 17 intervjuer av disse ungdommene om deres opplevelser av å leve med sykdommen. Les mer på - Sykepleien