ME- Konferanse Stryn

Ein Helsepolitisk biomedisinsk ME konferanse
Tysdag 12. april: Fagkonferanse retta mot leger og helsepersonell.
Onsdag 13. april: Helsepolitisk ME dag, open for alle, også rettet mot NAV.