ME kan være mye vanligere blant unge enn antatt

To prosent av britiske 16-åringer kan være rammet av ME, ifølge ny studie.
5765 barn født på 90-tallet deltok i studien. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Pediatrics.
Spørreundersøkelser - ikke diagnose
Barna og foreldrene svarte på en rekke spørreundersøkelser som blant annet kartla energinivå, trøtthet, oppmøte på skole, deltakelse på sportslige og sosiale anledninger og symptomer på depresjon.

Les mer på - forskning.no