BLI MED I EN BRUKERUNDERSØKELSE

SI DIN MENING OM TRENING OG FYSISK AKTIVITET VED ME/CFS

M.E. Nettverket i Norge har fått en henvendelse om en planlagt brukerundersøkelse om ME/CFS og fysisk aktivitet hvor en viktig målsetting er å belyse pasientenes egne erfaringer. I denne forbindelse er det viktig å få kontakt med så mange som mulig med en ME/CFS-diagnose.
Fysioterapeut Jan Petter Engvig (Cand Scient) tar en mastergrad i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo med veiledning fra ME-senteret OUS. Denne brukerundersøkelsen som skal inngå i hans mastergrad, håper han kan bidra til å forstå sykdommen bedre.
Bakgrunnen for brukerundersøkelsen er at personer med ME/CFS selv kan få si sin mening om treningsterapi, aktivitetstilpasning, samt andre erfaringer de måtte ha rundt temaet trening/fysisk aktivitet og ME/CFS. Det er altså ME/CFS-pasientenes stemme i en mye omdiskutert problemstilling Engvig vil belyse.
Det elektroniske spørreskjemaet vil ha fire deler; persondata (uten navn), spørsmål om fysisk aktivitet, symptomskjema for kartlegging samt en del for helsestatus. Spørreskjemaet inneholder relativt mange spørsmål. Dette for å få innhentet flest mulige opplysninger om problemstillingen. Deltakeren må derfor påregne at det kan ta tid å svare på alle spørsmålene, men det er mulig å ta pauser underveis.
Alle opplysningene vil bli behandlet anonymt uten navn og fødselsnummer. Kun en tallkode knyttes til dine svar og det vil ikke være mulig å spore dine svar tilbake til deg som person, til din datamaskin eller din ip-adresse.
Har du spørsmål om denne undersøkelsen, så send en mail til: jan.petter.engvig@gmail.com

Mer informasjon om prosjektet og tilgang til spørreskjemaet: Brukererfaringer