Bare en av fem fikk ME-diagnose

De siste tre årene har Haukeland universitetssykehus tatt imot og undersøkt mennesker som fastlegen mistenker at har kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Nå viser en opptelling at færre enn én av fem som ble henvist, tilfredstilte kriteriene for en slik diagnose.
En studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser dette.
- Antagelig er andelen som virkelig har ME enda lavere, konstater overlege Jone Furlund Owe ved Nevrologisk avdeling.
- Nevrologisk avdeling har nemlig avvist mange henvisninger, fordi pasientene åpenbart ikke oppfylte kriteriene, legger han til i en artikkel i Bergens Tidende

- Når vi tar imot en pasient som åpenbart lider i livet sitt, ønsker vi å finne en årsak som kan korrigeres. De som har psykiske lidelser, kan behandles bra. Pasientene som får ME-diagnose får et tilbud om fysikalsk behandling og rehabilitering, sier Owe og legger til:
- Når man har vært uforklarlig syk så lenge, ligger det nytte og tilfredsstillelse i å få en diagnose, både i forhold til familie, omgivelser og hjelpeapparatet.