Amerikansk online Spørreundersøkelse: Hvilke navn og kriterier foretrekker du?

Leonard Jason og hans team ved DePaul University i USA inviterer pasienter med diagnosen ME/CFS, deres pårørende, helsepersonell og forskere til å delta i en online spørreundersøkelse. Dette er en forskningsstudie for å kartlegge oppfatninger om hvilket navn ulike personer foretrekker på sykdommen og hvilke diagnosekriterier man mener er best egnet.

Spørreundersøkelsen er på engelsk og vil belyse viktige forhold om terminologi og kriterier. Undersøkelsen tar ca 15-20 minutter, er frivillig, anonym og du må være 18 år eller eldre.

For mer informasjon og tilgang til undersøkelsen: Patient survey