Nyheter 2016

Ny studie om sykdomsmekanismer ved ME fra forskningsgruppen i Bergen

22.12.2016 En ny studie, delvis finansiert av Kavlifondet, tyder på at PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon. ...
Les mer

Medlemsundersøkelse 2016

Kjære medlem! Vi i M.E. Nettverket i Norge ønsker å få flere opplysninger som kan hjelpe oss til å utvikle MENiN til å bli en enda bedre organisasjon for deg og andre som lever med ME. Derfor sender v...
Les mer

Norske deltakere inviteres til en forskningsstudie ledet av professor Leonard A. Jason.

Det kanadiske forskningsteamet ønsker å inkludere norske ME/CFS-pasienter i sin studie for å forstå hvilke ytre faktorer som kan virke inn på utviklingen av ulike faktorer og hvordan symptomene/plagen...
Les mer

Utlysning: Behovsidentifisert forskning om CFS/ME

30 millioner kroner til behovsidentifisert forskning om CFS/ME Forskningsrådet lyser ut midler til målrettet forskning om CFS/ME i en totrinns søknadsprosess. Utlysningen er basert på en åpen invitasj...
Les mer

25-års jubileum

Les om jubileet på Facebook siden vår - MENiNs Facebook
Les mer