Oppstart av multisenterstudien RituxME

M.E. Nettverket i Norge har vært i kontakt med Nasjonal studiekoordinator for multisenterstudien RituxiME, Kari Sørland.
Vi har mottatt en orientering som beskriver hvordan det går med det viktige forskningsprosjektet pr. august 2014.
I slutten av august begynner første fase av multisenterstudien RituxME i Norge, og de første potensielle deltakerne vil bli oppringt og invitert til å delta i en videre vurdering for inklusjon i studien.-