Foredrag med Irma Pinxsterhuis

Bilde- Irma Pinxerhuis. Foto - Elin Signe Yksnøy
Ergoterapeut Irma Pinxsterhuis fra ME/CFS- senteret i Oslo var invitert til å holde et foredrag etter årsmøtet om:
Mestring av hverdagen med ME - med fokus på aktivitetsavpasning og energiøkonomisering
Irma Pinxsterhuis har-
Master i helsefagvitenskap. Det Medisinske Fakultet UNIVERSITETET I OSLO - masterxpinxsterhuis.pdf
Oppgaven hadde som tittel «Myalgisk Encefalopati og utførelse av daglige aktiviteter,
Om å leve med "dårlige" batterier»
Irma Pinxsterhuis er doktorgradsstipendiat nå og prosjektet handler om "Mestring av hverdagen med Myalgisk Encefalopati - utvikling av et lærings- og mestringstilbud i primærhelsetjenesten".
Hun innledet foredraget med å fortelle at hun har jobbet med M.E. fra 2003. Da hadde hun knapt nok hørt om sykdommen. Det ble den gangen dannet en arbeidsgruppe med fagpersoner på Ullevål sykehus. Dette førte til et mestringskurs for M.E. syke som ble brukt på Lærings og Mestringssenteret og senere brukt på og er i bruk på Oslo Universitetssykehus sitt M.E. /CFS senter som startet opp i 2008.
Vi vil prøve å lage et fyldig referat fra foredraget til M.E. - Kanalen høstnummer.