Bilde: Kjersti Steinsvik
Ansvarlig for MENiNs kontor har vært rådgiver Kjersti Steinsvik.
Hun slutter i sin stilling i M.E. Nettverket i slutten av januar 2018.