Fi - senteret

Fi -senteret er et kontorfellesskap med ca. 23 andre små og store pasientorganisasjoner
som leier lokaler hos FFO Hordaland.
Her leiet M.E. Nettverket i Norge i mange år, men avviklet sitt hovedkontor i desember 2017.
Foto - Asbjørn Midtun