Fi - senteret

Fi -senteret er et kontorfellesskap med ca. 23 andre små og store pasientorganisasjoner
som leier lokaler hos FFO Hordaland.
Her har vi et eget lyst og trivelig kontor og får mulighet til å låne et velutstyrt kjøkken
og større og mindre møterom etter behov.
Senteret har vanligvis betjent resepsjon mandag - fredag kl. 9 - 15.
Foto - Asbjørn Midtun