MENiNs kontor

M.E. Nettverket i Norge leier et lite lokale sentralt i Bergen.

Hovedkontoret ligger i 3. etg i FFO Hordalands lokaler i Vestre Strømkaien 7, vis-a-vis ByGarasjen.

Lokalet er et knutepunkt for mange aktiviteter i organisasjonen, bl.a. styremøter, møteplass for ungdomsgruppen, mestringsgrupper og oppfølging av tidligere grupper, "Åpent hus" og for utsendelser og annet dugnadsarbeid.


Tlf. 901 08 891
Epost: kontor@menin.no