Møter-MENiN - avd. Region Vestfold og Østfold

MØTEPLAN 2017
Vestfold Sør
SANDEFJORD: MERK: 12 JANUAR TREFFET ER PÅ HVIDTGÅRDEN
ME - treff med veiledning og sosialt samvær på Sandefjord medisinske senter.
Hver 2 torsdag i mnd. Kl 11.00-12.30. Veileder er Gunn Stavdal.
Vårsemesteret: 12 januar, 9 februar, 9 mars, 13 april, 11 mai.
Høstsemesteret; 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 desember.
LARVIK;
ME-treff med veiledning og sosialt samvær på Folkets Hus i Kongegata.
Hver 2 mandag i mnd, kl 18.00-20.00. Veileder er Gunn Stavdal.
Vårsemesteret: 9 jan, 13 februar, 13 mars, 10 april, 8 mai, 12 juni- i BØKESKOGEN.
Høstsemesteret; 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 desember.
Vestfold nord
HOLMESTRAND, HORTEN OG TØNSBERG;
ME-treff med veiledning og sosialt samvær på FIF-kontoret Storgata 37, Horten
Hver 3 torsdag i mnd kl 11.00-13.00. Veileder er Thor Johannesen.
Vårsemesteret: 19 januar, 16 februar, 16 mars, 20 april, 18 mai.
Høstsemesteret; 21 september, 19 oktober,16 november.

MERK DERE AT VI HAR FLYTTA FRA HVIDTGÅRDEN, OG TIL SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER,
(over legevakta)