Kurs og rehabilitering for ME syke

CFS / ME poliklinikk - Helse Bergen
Poliklinikken gir tilbod til personar over 16 år som har diagnosen CSF/ME og som ynskjer hjelp i ein rehabiliteringsprosess.
Les mer her:

ME-CFS mestringskurs for voksne ved ME/CFS Senteret i Oslo:

Målet med kurset er å lære en bedre mestring av hverdagen med ME/CFS. Kurset tilbyr undervisning av fagpersoner og erfarne brukere. Samtidig legger kurset til rette for å møte andre personer med samme diagnose slik at man kan utveksle erfaringer.
Målet med kurset er å lære en bedre mestring av hverdagen med ME/CFS. Kurset tilbyr undervisning av fagpersoner og erfarne brukere. Samtidig legger kurset til rette for å møte andre personer med samme diagnose slik at man kan utveksle erfaringer.
Av Barbara Baumgarten-Austrheim, Oslo universitetssykehus
Les mer her:

Mestringskurs ved Lærings- og mestringssenteret Stavanger Universitetssykehus:
Kurs for unge med CFS/ME og deres pårørende
Les mer her:
Kurs for voksne med CFS/ME og deres pårørende
Les mer her:

Sykehuset Innlandet HF
Lærings- og mestringssenteret (LMS). Pasient- og pårørende opplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver.
Kontakt oss
Telefon 06200
postmottak@sykehuset-innlandet.no
Les mer her: