"Nøkler til mestring og bedring" ved Merete Sparre

Balansenøkler for ME/CFS

Vi starter vårsemesteret i nye, vakre lokaler i kvadraturen!

Balansenøkler er et kurs for mennesker som er i ferd med å gjenvinne helse og livslyst etter sykdom eller andre store belastninger. Dette 12-ukers kurset er skreddersydd for mennesker med ME/CFS, men passer også for andre med tilstander preget av utmattelse og lav toleranse for trening og aktivitet, som f.eks. fibromyalgi, og post-cancer fatigue.
Kurset har som formål å sette i gang gode forandringer på den lette og myke måten. Hver kursøkt starter med en kort forelesning, en for hver "balansenøkkel", for eksempel balansen mellom "gjøre og være", "innpust og utpust", "indre og ytre", "jeg og du" eller "aksept og forandringsiver". Selve treningen består av lett qigong (kinesiske helseøvelser), oppmerksomt nærvær (mindfulness), liggende meditasjon og avspenning. Vi avslutter med grønn te og medbragt matpakke.

Merete Sparre er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i taiji og qigong. Hun har arbeidet spesielt med mennesker med ME/CFS siden 2001, deltatt i to forskningsprosjekter og driver ME-veiledningen, et trenings- og veiledningstilbud for ME-syke, deres pårørende og behandlere.

Balansenøkler I: 12-ukers begynnerkurs for mennesker med ME/CFS
Sted: Norsk Taiji Senter, Kirkegaten 1-3, Oslo
Tid: Oppstart onsdag 5. februar kl. 14.15 - 16.15
Pris: kr 2600,- inkludert DVD

Balansenøkler II: 12-ukers kurs for deg som har gjennomført Balansenøkler I
Tid: Oppstart onsdag 5. februar kl. 11.30 - 13.30
Pris: kr 2600,-

Informasjon og påmelding: 918 92 193 eller på
www.tropos.no